Info

 

Info

Sydbien og SDE holder temaaften om dronningeavl

Onsdag den 24. januar kl. 19.30 Skausminde

Hovedgaden Øst 61 6500 Vojens

 

Peter Stougård kommer og fortæller om dronningeavl.

Han har mere end 25 års erfaring så mød op og bliv klogere. Alle er velkomne og kaffe med kage kan købes for 50 kr.

 

 

 

 

Sydbien afholder igen Kursus i dronningeavl i 2018

Skausminde Hovedgaden Øst 61

6500 Vojens

Ønsker du at deltage i kurset er prisen blot 200 kr.

Tilmelding på tlf: 20929012

Ikke medlemmer 300 kr.

eller cmpst@c.dk

 

 

 

Begynderkursus

 

Vi starter med kursus igen april 2018

 

Skausminde Hovedgaden Øst 61 Over Jerstald 6500 Vojens

 

Kurset er gratis, man skal bare melde sig ind i Sydbien og SDE samlet pris 225 kr. årligt.

 

Der vil være teoriaftener i starten og derefter praktik i bigården.

 

Tilmelding til cmpst@c.dk eller tlf: 20 92 90 12

 

Sværmfangere.

 

Når bier sværmer er det deres naturlige måde at formere sig på. Den gamle dronning forlader det gamle bo med ca. halvdelen af bierne, de sætter sig i en stor klynge mens spejderne søger efter et nyt bo til familien.

 

Hvis du har en bisværm der har sat sig kan du kontakte en biavler der så vil komme og hente sværmen.

 

Drejer det sig om hvepse eller lignende kan biavleren som regel være behjælpelig med at fjerne dem mod betaling.

 

Henvendelse til Christian Petersen tlf: 20 92 90 12